do 14 mrt.

Politiek memorandum: Tijd voor daadkracht Ruimte voor ambitie

10 powerboosters

voor een:

  • aantrekkelijker ondernemingsklimaat
  • een bloeiende economie
  • sterkere welvaart voor de Limburgers

in 100 concrete actiepunten.

Powerboosters!

2024 wordt een druk verkiezingsjaar. Op 9 juni zijn er de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. En op 13 oktober vinden de gemeente en provincieraadsverkiezingen plaats.

VKW engageert zich voor een veerkrachtige, welvarende en duurzame regio die beter dan vandaag is voorbereid op de uitdagingen van morgen. Dat engagement geven we vorm in een toekomstvisie. Een concreet actieplan met tien krachtige boosters met gegarandeerd onmiddellijk resultaat voor een aantrekkelijker ondernemingsklimaat, een bloeiende economie en sterkere welvaart voor de Limburgers.

Tijd voor daadkracht. Ruimte voor ambitie.

We roepen de volgende regeringen op om snel gedurfde keuzes te maken. Om te focussen op een beperkt aantal goed gerichte speerpunten, maar die ook daadwerkelijk en zonder taboes aan te pakken. Door komaf te maken met heilige huisjes, maar steeds in dialoog met alle stakeholders.

Geef ondernemers daarbij voluit vertrouwen en ruimte. Zodat zij hun ambitie vol in de strijd kunnen
gooien voor het creëren van welvaart.

Uitdagingen aanpakken, knopen doorhakken, taboes doorbreken.

Op basis van deze 10 powerboosters, uitgewerkt in 100 concrete actiepunten, gaat VKW de komende maanden constructieve en open gesprekken aan met de Limburgse partijtop van de diverse politieke partijen over hoe we onze regio futureproof naar een betere toekomst kunnen leiden.

Dé inzet van de verkiezingen voor VKW? Eindelijk fundamenteel hervormen. Om stuurloosheid te vermijden en onze – potentiële – voorsprong te behouden of terug op te bouwen. Krachten bundelen, vanuit een geloof in oplossingen:

1. Minder en eenvoudigere regels
2. Concurrentiëlere loonkosten
3. Een werkzamere arbeidsmarkt
4. Meer rechtszekerheid
5. Competitievere en zekere energie
6. Focus op innovatie & levenslang leren
7. Sterkere strategische infrastructuur & vlottere mobiliteit
8. Stimulerendere fiscaliteit
9. Fitte overheidsfinanciën en -efficiëntie
10. Een vlotter kader voor familiale overdracht

Makkelijk zal dat allesbehalve worden. Noodzakelijk is het des te meer!
Tijd voor daadkracht.

Klik hier om alle 100 concrete actiepunten te downloaden.