ma 22 apr.

Waarom wendbaar leiderschap cruciaal is in tijden van verandering

Digitalisering, automatisering en AI: de bedrijfswereld zit in een stevige stroomversnelling. Dat is al een tijdje zo en zal ook nog een hele tijd zo blijven. Disruptie is het nieuwe normaal. Omgaan met die voortdurende, onvoorspelbare wereld maakt of kraakt het succes van jouw onderneming. Daarom is wendbaar leiderschap zeker geen buzzword, maar een essentiële benadering voor leiders die hun organisaties doorheen de woelige wateren willen loodsen. Maar wat is dat juist, wendbaar leiderschap? Hieronder frissen we je geheugen nog eens op.

Wendbaar leiderschap is het vermogen van leiders om een organisatie te bouwen waarin veerkracht en wendbaarheid centraal staan. Een cultuur die de continue veranderingen omarmt en waarin blijven leren een belangrijke kernwaarde is. Makkelijker gezegd dan gedaan, want ook je team meekrijgen in die mindset is geen evidentie. Het vraagt om leiders die moedige beslissingen durven te nemen en die in staat zijn hun teams te inspireren en te mobiliseren voor een gemeenschappelijk doel.

De kernkwaliteiten van een wendbaar leider

  • Zelfbewust: een wendbaar leider heeft een diepgaand begrip van zijn of haar eigen gedrag, emoties en de impact daarvan op anderen. Dit zelfbewustzijn stelt hen in staat om hun gedrag af te stemmen op de behoeften van de organisatie en het team.

  • Teamontwikkeling: door het creëren van een omgeving waarin medewerkers gestimuleerd worden om nieuwe vaardigheden te leren en te experimenteren, bouwt een wendbaar leider aan een veerkrachtig team dat in staat is zich snel aan te passen aan nieuwe uitdagingen.

  • Cultiveren van samenwerking en innovatie: wendbare leiders bevorderen een cultuur van samenwerking en open communicatie. Ze begrijpen dat innovatie vaak komt vanuit het samenspel van diverse ideeën en perspectieven.

  • Besluitvorming onder onzekerheid: in een wereld vol onzekerheden hebben wendbare leiders de moed om beslissingen te nemen op basis van onvolledige informatie, met de bereidheid om deze beslissingen aan te passen als de situatie dat vereist.

Waarom wendbaar leiderschap belangrijk is

Achter elke hoek schuilt vandaag wel een risico – of een opportuniteit. Een wendbaar leider erkent deze realiteit en werkt actief aan het verhogen van de organisatorische wendbaarheid om zowel bedreigingen het hoofd te bieden als kansen te grijpen. Dat is uitdagend, maar noodzakelijk voor duurzaam succes. 

Daarnaast moet je als bedrijfsleider de moed hebben om de traditionele benadering van management te overstijgen door je niet alleen te richten op resultaten, maar ook op het proces van constante verbetering en aanpassing.

De huidige generaties werknemers verwachten een dynamische werkomgeving waarin zij kunnen groeien, ontwikkelen en betekenisvolle bijdragen kunnen leveren. Wendbare leiders zijn de architecten van deze omgevingen, zij creëren de platforms waarop teams kunnen bouwen voor een succesvolle toekomst. Wendbaar leiderschap is daarom geen luxe, maar een strategische noodzaak.

De VKW Academy organiseert binnenkort een opleiding 'wendbaar leiderschap'. Interesse? Neem gerust contact op met Simon Cox via 0494 36 85 52 of simon.cox@vkwlimburg.be.