ma 12 dec.

VKW zoekt jonge zonen en dochters van familiale ondernemers op de schoolbanken van UCLL

VKW Limburg en Jong VKW Limburg zijn in 2021 gestart met een nieuw netwerk voor jonge potentiële opvolgers van familiebedrijven. Een community voor jonge zonen en dochters die uit een ondernemersnest komen en een mogelijke instap in het familiebedrijf overwegen.

Vanaf de start was dit initiatief meteen een groot succes met meer dan 30 aangesloten leden. Voor deze community is uiteraard detectie en instroom van de juiste profielen van belang. Daarom slaan UCLL en VKW Limburg de handen in elkaar om studenten te informeren en te betrekken voor dit initiatief. In het belang van henzelf en uiteraard ook voor de toekomstige opvolging voor de familiebedrijven in kwestie. Concreet organiseerden UCLL en VKW Limburg een infoavond voor studenten (en ouders) op maandag 12 december met 75 inschrijvingen. En dat resulteerde meteen in een 10-tal nieuwe inschrijvingen voor de NextGen Thursdays-community.

Tijdens de NextGen Thursdays brengt VKW Limburg jongvolwassenen uit ondernemende families gericht bijeen. Vijf keer per jaar brengen komen ze op een donderdagavond samen om met jonge ondernemers en experten ervaringen uit te wisselen en om een netwerk uit te bouwen. Het gaat om jongeren die nog aan het studeren zijn, ofwel een eerste werkervaring hebben of die reeds de eerste stappen aan het zetten zijn in het familiebedrijf.

Om die eerste doelgroep – jongeren die nog aan het studeren zijn – te kunnen te kunnen informeren en mogelijk te betrekken, slaan VKW Limburg en UCLL de handen in elkaar. Door samen een infoavond te organiseren rond ondernemen en opvolging in familiebedrijven. Alle studenten (en ouders) waren welkom. Vooral binnen de professionele bacheloropleiding KMO & Ondernemen blijkt zeer veel belangstelling te zijn voor deze community. Met 75 inschrijvingen voor de infoavond op 12 december waren zowel UCLL als VKW Limburg erg tevreden over de opkomst.

Want binnen ondernemende families komt vroeg of laat komt het onderwerp van overdracht van familiebedrijven thuis op tafel met de kinderen. Zeg gerust op de keukentafel… Belangrijk hierbij is dat de jonge generatie zich erover bezint en andere jonge mensen kan ontmoeten die met gelijkaardige vragen worstelen. Net hiervoor wil Nextgen Thursdays een veilige omgeving creëren om ervaringen uit te wisselen, om over bezorgdheden maar ook ambities te kunnen spreken met andere jongeren die (in de toekomst) voor gelijkaardige kruispunten staan in hun jonge leven. Daarom brengt VKW Limburg deze jongeren samen op de NextGen Thursdays. Een gemotiveerde stuurgroep trekt dit initiatief samen met VKW Limburg. Op donderdag 8 december mocht de Nextgen Thursdays community nog komen kennismaken met en luisteren naar het verhaal van jonge ondernemer Thomas Jeurissen (bedrijven MVT en TRIXXO). Het was alweer een boeiende avond.

Bekijk hier het fotoverslag van de NextGen Thursdays Picth bij UCLL.