di 14 nov

VKW verwelkomt stikstofakkoord: cruciale stap voor rechtszekerheid en investeringsklimaat

Werkgeversorganisatie VKW Limburg verwelkomt het bereikte stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Een cruciale en noodzakelijke stap in de richting van rechtszekerheid voor onze ondernemingen, die weer zicht krijgen op een voorspelbaar vergunningenbeleid. Het is positief dat de regering uiteindelijk toch haar verantwoordelijkheid neemt en een akkoord sluit. Het is nu aan het Vlaams Parlement om nog voor het einde van dit jaar het stikstofdecreet goed te keuren. Waarna het cruciaal is dat gezond verstand zegeviert bij alle belanghebbenden, zonder in juridische spelletjes te vervallen.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Rechtszekerheid binnen een correct juridisch kader is essentieel om bedrijfsinvesteringen te stimuleren. Zodat bedrijven die willen investeren vlot de nodige vergunningen bekomen en jobs en welvaart in onze regio kunnen blijven creëren. We roepen op tot een constructieve implementatie van het akkoord, om een vergunningsimpasse te vermijden en de duurzame groei van bedrijven te waarborgen.

In een tijd waarin onze bedrijven, met name in de maakindustrie, reeds zwaar onder druk staan door concurrentiehandicaps, stijgende energiekosten en andere uitdagingen, is het essentieel dat zij vlot de nodige vergunningen kunnen krijgen.

We roepen de Vlaamse Regering wel op om het debat met Europa te blijven aangaan en te argumenteren dat een ‘one rule fits all’ niet werkt in een dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen waar een andere aanpak nodig is dan in uitgestrekte gebieden.