ma 13 mrt.

VKW tevreden over het bereikte stikstofakkoord

VKW Limburg is tevreden dat de Vlaamse Regering er uiteindelijk in geslaagd is een akkoord te vinden in het heikele stikstofdossier. Rechtszekerheid is van groot belang voor ondernemers uit alle sectoren.

Een definitief en juridisch robuust stikstofkader bleek hiervoor noodzakelijk. Met dit akkoord en de erin opgenomen maatregelen wordt er voor gezorgd dat de stikstofdeposities in Vlaanderen verder teruggedrongen worden om Europees beschermde natuur alle kansen te geven.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder, VKW Limburg: “Voor onze economie is het vooral belangrijk dat een verstikkend dossier als dit nu geland is en dat hiermee opnieuw zuurstof wordt gegeven aan ondernemend Vlaanderen. Tegelijk biedt dit akkoord perspectief voor ondernemers uit de landbouwsector, die een essentiële schakel zijn voor heel wat industriële bedrijven uit de voedingsindustrie.

Het correct en vlot afleveren van vergunningen is essentieel voor een ambitieuze economie die deze Vlaamse Regering ook ambieert. Economisch Vlaanderen is echter niet gebaat met kunstmatige tegenstellingen tussen sectoren en dreigementen, maar des te meer met oplossingen. De Limburgse ministers Brouns en Demir tonen en realiseren nu wat VKW belangrijk vindt: oplossingen via gedragen akkoorden. We rekenen erop dat alle actoren nu constructief dit akkoord realiseren.”

*Foto: ondanks de woelige politieke tijden maakte Vlaams Minister-president Jan Jambon op donderdag 9 maart graag tijd vrij om met onze raad van bestuur in debat te gaan en inzicht te geven over de huidige stand van zaken van de Vlaamse regering en haar toekomstperspectieven.  Waarbij uiteraard ook de actuele heikele dossiers ter tafel kwamen.