ma 28 nov.

VKW reageert met totaal onbegrip op regeringsvoorstel voor bijkomende premie

VKW Limburg reageert vol onbegrip op het voorstel van de regering om bovenop de ongeziene loonstijging door de automatische loonindexering, die vele bedrijven vandaag als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt, überhaupt de mogelijkheid te voorzien om nog een bijkomende premie uit te keren.

VKW Limburg reageert vol onbegrip op het voorstel van de regering om bovenop de ongeziene loonstijging door de automatische loonindexering, die vele bedrijven vandaag als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt, überhaupt de mogelijkheid te voorzien om nog een bijkomende premie uit te keren.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “In het economische woelwater waarin veruit de meeste bedrijven zich vandaag bevinden is dit niet alleen onverantwoord maar zelfs ronduit gevaarlijk. Onze bedrijven en hun tewerkstelling moeten vandaag beschermd worden. Maar de regering stuurt onze bedrijven nog maar eens in de vuurlinie. Het staat immers in de sterren geschreven dat ieder bedrijf weer onnodig onder druk gezet zal worden om deze premie uit te keren. Zelfs al is dit in de meeste gevallen economisch totaal niet te verantwoorden.

Door voor de tweede keer met een premie buiten de loonnorm als zogenaamde ‘oplossing’ te komen, dreigt bovendien een gewoonte te worden gecreëerd die de zo noodzakelijke loonmatiging om onze bedrijven enigszins concurrentieel te houden nóg verder ondermijnt. Mocht de premie er toch komen, is het van het grootste belang dat bedrijven vrij en zonder druk kunnen kiezen om de premie af te wijzen. Daarom dient deze beslissing ook op bedrijfsniveau te liggen. En niet op sectorniveau, zoals bij de coronapremie is gebeurd.

Tal van bedrijven zijn toen verplicht de premie uit te keren, terwijl dit niet op redelijke wijze te verantwoorden was. Omdat het de financiële situatie van het bedrijf in gevaar bracht, noodzakelijke investeringen kostte en/of verder marktaandeel deed verliezen.