do 26 jan.

VKW Limburg bezorgd over bedrijven: “Vernauwingen drijven ons naar hartinfarct”

“De hoge energie- en loonkosten en het uitblijven van fiscale en arbeidsmarkthervormingen zijn vernauwingen die onze bedrijven naar een hartinfarct drijven”, zo zeggen gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens en voorzitter Marc Meylaers van VKW Limburg aan de vooravond van hun nieuwjaarsfeest. “We verliezen onze voorsprong omdat we geen keuzes durven maken.”

Na een verloren corona-editie zullen vrijdagavond opnieuw duizend ondernemers afzakken naar de VKW Happening op de Recor-site in Hasselt. “De Oekraïne-oorlog en energiecrisis ten spijt gaat het goed met VKW Limburg”, zegt Marc Meylaers, voorzitter van VKW Limburg. “Onze 21 werkgroepen leveren excellent werk af en ook het aantal inschrijvingen op onze Happening overtreft de verwachtingen.”

“Maar heel wat van onze leden-bedrijven vergaat het helaas minder goed”, aldus Meylaers. “De Nationale Bank stelt terecht dat de winstmarge bij bedrijven in België hoog is dankzij de 1 procent grootste bedrijven. Maar die supergrote bedrijven liggen niet in Limburg. Wij zijn een kmo-provincie en die kampt met heel wat vernauwingen, ook al zijn die door de krapte op de arbeidsmarkt en het uitblijven van herstructureringen en ontslagen minder zichtbaar. Maar vroeg of laat zullen die vernauwingen tot een infarct leiden.”

Nodige ingrepen

“Onze kmo’s zijn bang. Omdat de koopkracht en het vertrouwen teruggelopen zijn, kunnen ze hun gestegen kosten niet doorrekenen. Hun groei valt stil, waardoor ze noodgedwongen de rem zetten op innovatie en aanwervingen”, valt gedelegeerd bestuurder Ruben Lemmens zijn voorzitter bij. “Bovendien kunnen ze bij het aantrekken van nieuw talent niet opboksen tegen de hire and fire van de Big Tech en andere grote bedrijven.”

Om de groei en competitiviteit van onze (Limburgse) bedrijven te vrijwaren en een economisch infarct af te wenden, vraagt VKW Limburg dat politiek Brussel duidelijke keuzes maakt.

  1. De energiekosten blijven problematisch. “Bovendien is het Vlaamse steunpakket voor bedrijven (250 miljoen euro) veel kleiner dan dat in onze buurlanden”, zegt Meylaers. “Dat veroorzaakt een extra handicap. De Vlaamse regering moet die steun dringend bijsturen.”
  2. Niet koopkracht, maar concurrentiekracht moet de focus worden. “Het verlies aan concurrentiekracht is een sluipend gif dat groei zal kosten en veel schade zal aanrichten”, vindt Lemmens. “Nu al gebeuren grote investeringen eerder op sites in de VS dan in het te traag en te laat reagerende Europa.”
  3. In de plaats van een drastische flexibilisering van de arbeidsmarkt krijgen bedrijven steeds meer lasten op hun bord. “De arbeidsdeal van minister Dermagne focust vooral op extra rechten op afwezigheid. Vooral in kmo’s zal dit het absenteïsme verhogen”, meent Lemmens. “Er moet een absolute en onmiddellijke stop komen op de extra fiscale, sociale en administratieve lasten voor bedrijven.”
  4. In deze tijden van arbeidskrapte moet werken meer dan ooit aantrekkelijker gemaakt worden. VKW Limburg herhaalt dat er meer mensen aan de slag moeten en dat werken meer beloond moet worden.
  5. De automatische loonindexering is volgens VKW Limburg onhoudbaar. “Door onze lonen met 11 procent te indexeren, hebben we onszelf uit de markt geprijsd”, vindt Meylaers, die verwijst naar Nederland. Daar hebben de vakbonden op alle banken applaus kregen omdat ze een loonsverhoging van 4,6 procent onderhandeld hebben. “Terwijl vooral de hogere lonen van deze indexering profiteren, weigert men halsstarrig het systeem aan te passen. Begrijpen wie kan.”
Artikel HBvL 26 januari 2023