wo 09 nov

Reactie VKW op nationale actiedag van de vakbonden: Meer realiteitszin aub!

Werkgeversorganisatie VKW Limburg reageert met compleet onbegrip op de nationale actie- en stakingsdag van de vakbonden voor meer koopkracht, betaalbare energieprijzen en vrije loononderhandelingen. Roepen voor meer koopkracht kan iedereen, maar er aan tafel echt werk van maken en evenwichtige oplossingen uitwerken is iets heel anders.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Dat net nu de vakbonden beslissen om een nationale manifestatie te organiseren, zo onze economie die het al moeilijk heeft weeral treffen en zorgen voor veel bijkomende hinder bij bedrijven is onverantwoord. Hun onrealistische eis voor nog meer loon, bovenop de al torenhoge automatische indexaanpassingen, en de roep om de loonnormwet af te schaffen en zo de loonkosten van de bedrijven nog verder te laten exploderen is onacceptabel. Het duwt onze bedrijven – die nu al investeringen en aanwervingen moeten uitstellen – verder de afgrond in. Een wegkwijnende concurrentiepositie zal zonder ingrijpen leiden tot herstructureringen, faillissementen en bedrijven die weg gaan uit ons land. En leidt dus tot jobverlies wat wél veel koopkracht kost.”

Het loonoverleg met de werkgevers de facto opblazen nog voor het eigenlijk van start kon gaan. En een algemene staking uitroepen. Hoe onverantwoordelijk gedragen de vakbonden zich tijdens de grootste energiecrisis en inflatiegolf in decennia. En hoe hypocriet. Want de vraag is of ze eigenlijk wel écht aan tafel wilden gaan om te praten en werk te maken van doorgesproken oplossingen.  

De vakbonden eisen geld dat er niet is. Zo creëren ze een onrealistisch verwachtingspatroon en werken ze een ontwrichtende polarisering in de hand. Uit het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven blijkt dat er bovenop de automatische loonindexering geen ruimte is voor verdere reële loonstijgingen. De oplopende inflatie doet de bruto-uurlonen in 2022-2024 met 21 procent stijgen. Dat is veel sneller dan in de buurlanden, wat onze bedrijven met een belangrijke bijkomende loonhandicap opzadelt en onze bedrijven miljarden euro’s zal kosten. Net daarom is het zo belangrijk dat de wet op het concurrentievermogen overeind blijft en er niet aan de loonnormwet mag worden geraakt. Onze bedrijven gaan nu alweer kampen met een verhoogd concurrentienadeel. En dat mag geenszins nóg verder ontsporen.

De automatische loonindexering zoals die vandaag is uitgetekend biedt geen echte bescherming van onze welvaart, integendeel ze ondermijnt ze. Willen we koopkracht echt en duurzaam versterken dan is de enige manier onze economie structureel hervormen en te beginnen met de automatische loonindexering. De automatische loonindexering legt de factuur van de torenhoog oplopende inflatie integraal bij de bedrijven. Die pijn moet billijker verdeeld worden door de automatische loon indexering te hervormen.

Opvallend is dat de actiebereidheid weer erg groot is bij overheidsdiensten. Zo is er veel hinder bij het openbaar vervoer (treinen, bussen) en scholen, maar ook andere sectoren zoals de luchthavens en havens ondervinden enorme hinder.

Elke hinder en elk economisch verlies is er één te veel.  Maar de hinder hier in Limburg blijft voorlopig al bij al nog relatief beperkt. Toch worden heel wat – vooral grotere – bedrijven getroffen met productieverlies tot gevolg. Op enkele erg spijtige uitzonderingen na, waren er tot nog toe nauwelijks ontsporingen zoals het verbieden van toegang van werkwilligen tot bedrijven of het afzetten of sluiten van bedrijventerreinen. 

Een dikke dankjewel en bravo aan de overgrote meerderheid die vandaag wel werkt.

Ruben Lemmens: “Vergis u niet. Als werkgeversorganisatie zijn wij zeer begaan met ieders koopkracht, want dat is primordiaal om onze economie draaiende te houden. Maar we hebben wel nood aan realiteitszin. Onze bedrijven, die het al héél erg moeilijk hebben met de energiecrisis en daar bovenop een ongeziene inflatie moeten slikken dankzij ons unieke automatisch indexmechanisme, nog eens extra de dieperik induwen door een bijkomende loonkostverhoging bovenop de index is gewoonweg onrealistisch. De nationale actiedag vandaag is een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek. Onafhankelijke instanties bevestigen dat de koopkracht via onze automatische loonindexering gevrijwaard blijft. Maar de bedrijven vangen wel de gevolgen van de belangrijkste externe economische schok sinds decennia op. Met alle gevolgen en jobverlies van dien. Toch blijven de vakbonden de waarheid verdraaien. Steek dus de kop niet in het zand.”