wo 11 jan.

Slechts 1 op 4 Limburgse bedrijven verwacht een beter 2023 Vertrouwen in beleid voor aanpak concurrentiekracht is volledig zoek

Review 2022 en Outlook 2023

  • 2022 was beter jaar dan 2021 voor 4 op 10 Limburgse bedrijven. Voor even grote groep was 2022 slechter.
  • Voor het eerst in 10 jaar tijd meer negatief dan positief gestemde ondernemers voor het komende jaar. Slechts 1 op 4 verwacht een beter 2023.
  • In de productie en de detailhandel verwachten bijna de helft van de Limburgse bedrijven een slechter 2023 dan 2022.
  • 3 op 4 sluiten 2022 (alsnog) met winst af. 4 op 10 zijn vorig jaar gegroeid in personeel. Voor 2023 hopen 7 op 10 nog op winst, 3 op 10 hebben aanwervingsambities.
  • Orde op zaken stellen is rode draad in top 3 bedrijfsfocus 2023: interne organisatie, financiële gezondheid (sterkste stijger!) en businessmodelinnovatie. Nieuwkomer ‘talent aan boord houden’ op 4e plaats.
  • Materiaalschaarste remt groei van 6 op 10 bedrijven
  • Energiekosten bedreigen winstgevendheid van 8 op 10 Limburgse bedrijven
  • Al 1 op 4 bedrijven voorziet ontslagen omwille van zware loonstijgingen door automatische loonindexering. 1 op 3 stelt aanwervingsstop in.

Regeringsrapport 2022

  • Laagste appreciatie ooit voor Vlaams beleid. Samen met kelderend federaal beleid opnieuw gebuisd over heel 2022.
  • Meest kritische beoordeling economisch beleid ooit. Sterkste dalingen voor fiscale hervorming en aanpak loonkosthandicap. Laagste score ooit voor overheidsefficiëntie.

Vier op 10 Limburgse bedrijven deden het in 2022 beter dan in 2021. Voor een even grote groep was het voorbije jaar toch nog slechter dan 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse Outlookbevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg. 3 op 4 ondernemingen hopen 2022 alsnog met winst te kunnen afsluiten en bij 4 op 10 groeide het personeelsaantal. Voor 2023 zijn de Limburgse ondernemers op hun hoede: slechts 1 op 4 gaat uit van een beter 2023. Opnieuw 4 op 10 verwachten een slechter jaar dan het afgelopen jaar. Voor het eerst in 10 jaar tijd zien we meer negatief dan positief gestemde ondernemers voor het komende jaar. Voor 2023 worden zowel de globale winst- als de personeelsverwachtingen getemperd. 7 op 10 hopen toch nog op winst, slechts 3 op 10 hebben nog aanwervingsambities.

In de productie en de detailhandel verwachten bijna de helft van de Limburgse bedrijven een slechter 2023 dan 2022. De groothandel kijkt nog positief achterom, maar volgt voor het komende jaar het globale negatieve sentiment.

In de focus waarop bedrijven zich in 2023 willen richten geeft de top 3 aan dat veel  bedrijven vooral orde op zaken willen stellen: het verbeteren van de interne (proces)organisatie, het bewaren van de financiële gezondheid (sterkste stijger!) en het omdenken van het business model en de strategie scoren hoogst. Nieuwkomer ‘talent aan boord houden’ nestelt zich ineens op de 4e plaats, gevolgd door digitalisering en automatisering.  

De Limburgse bedrijven moeten intussen ook het hoofd bieden aan een aantal externe bedreigingen: 6 op 10 bedrijven geven aan dat bevoorradingsproblemen en materiaalschaarste hun groei remmen en de hoge en stijgende energiekosten bedreigen de winstgevendheid van 8 op 10 bedrijven. Door de erg zware loonstijgingen die voortvloeien uit het huidige systeem van automatische loonindexering, vreest 1 op 4 bedrijven in 2023 mensen te moeten ontslaan. In oktober vorig jaar was dit nog maar 1 op 5. Nog eens 1 op 3 stelt een aanwervingsstop in.

Zowel het federale als het Vlaamse beleid worden voor het vierde jaar op rij gebuisd door de Limburgse ondernemers. In een quotering voor in totaal 16 economische beleidsaccenten, tonen de ondernemers zich kritischer dan ooit. Het vertrouwen in het doortastend beleid dat de problemen van onze bedrijven  aanpakt is volledig zoek. De crisissteunmaatregelen worden als ‘nieuwkomer’ nog het meeste geapprecieerd en krijgen als enige domein gemiddeld een 5 op 10. De rest van de top - het faciliteren van bedrijfsfinanciering, het klimaatbeleid, een beter sociaal statuut voor zelfstandige ondernemers en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt - haalt zelfs gemiddeld geen voldoende. In vergelijking met vorig jaar krijgen alle domeinen dalende scores, met de fiscale hervorming en de aanpak van de loonkosthandicap als sterkste dalers. Het minst tevreden zijn de Limburgse ondernemers over (het gebrek aan) overheidsefficiëntie, met maar liefst één op drie ondernemers die de overheid hiervoor met een… 0 op 10 quoteren.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Voor het eerst in 10 jaar zijn er duidelijk veel meer ondernemers die verwachten dat hun bedrijf het het komende jaar een pak moeilijker zal hebben. Dat is een niet mis te verstaan signaal. Want ondernemers zijn van nature positief ingesteld. Ze willen groeien, investeren, innoveren, zelfs de wereld veroveren, ... Die ambities blijven ook overeind merken we, maar het is duidelijk dat het komende jaar, na de grote schokken in de kostenstructuur van onze bedrijven, ook even orde op zaken moet worden gesteld. Om op een gezonde basis die ambities verder aan te vatten. Om de slagkracht van het bedrijf terug op punt te zetten. Dat blijkt ook overduidelijk uit de vraag waarop bedrijven in 2023 willen focussen: de efficiëntie verhogen, de financiën op orde zetten, het business model en strategie aanpassen aan de veranderende noden, … Onze bedrijven zien dat, pakken het op en handelen ernaar. En laat het nu precies dát zijn wat we missen in het beleid en bij onze overheid: de handen aan de ploeg om onze slagkracht, onze concurrentiekracht terug te herstellen. Door vol in te zetten op een efficiëntere overheid, gezonde en betaalbare overheidsfinanciën en glasheldere hervormingen die onze economische strategie en arbeidsmarkt aanpassen aan de snel veranderende noden. De vernietigende rapportcijfers van de Limburgse ondernemers voor de regeringen zijn een niet mis te verstaan signaal. Een serieuze wake-up call. Want het vertrouwen - in een aanpak tout court - is duidelijk zoek.”

Het volledige persbericht kan je hier downloaden.