do 12 jan.

Ook getroffen door knip in groenestroomcertificaten?

Vanuit de sectororganisatie duurzame energie ODE-Vlaanderen werd zopas een handige online tool gelanceerd waarop bedrijven kunnen nagaan of ze zouden getroffen worden door de de door de Vlaamse regering geplande maatregel om de groenestroomcertificaten van zonnepaneelinstallaties geplaatst voor 2013 af te schaffen.

Ondanks belangrijke kritieken van de Raad van State wil minister Demir hiermee doorzetten. VKW Limburg volgt het dossier op de voet en dringt erop aan bij de Vlaamse regering om deze GSC-knip, met dreigende faillisementen, het aantasten van de investeringszekerheid en het afremmen van de energietransitie tot gevolg, te stoppen.

Ontdek de online tool hier.