vr 15 sep

Nieuwe TOP 500: Limburgse economie verrassend sterk in 2022

  • Aangekondigde recessie bleef uit
  • Goede bedrijfsresultaten, ondanks vele uitdagingen
  • Arbeidsmarkt blijft krap

VKW Limburg presenteert vandaag de nieuwe TOP 500 van het Limburgse bedrijfsleven, waarin de meest recente bedrijfsresultaten van de 500 grootste ondernemingen in Limburg zijn opgenomen. VKW Limburg heeft die resultaten verwerkt in een uitgebreide analyse. Uit de resultaten bleek 2022 een verrassend goed jaar geweest te zijn. Met een sterke omzetgroei en met 4,2% meer mensen aan het werk dan het jaar voordien. Ook met de rendementen en export ging het de goede kant op. 47,9% van de gehele omzet is export, ofwel 2,6% extra dan een jaar eerder. Een vrij positief beeld van 2022, nochtans een jaar waarin ondernemingen met heel wat uitdagingen te maken kregen zoals sterk stijgende energie-, grondstof- en loonkosten.

Marc Warson, voorzitter VKW Limburg: “2022 was een uitdagend jaar voor alle bedrijven. Heel wat prijzen gingen door het dak. Grondstoffen, energie en ook de automatische loonindexering zorgden voor een grote kostentoename. Uiteraard werden ook de verkoopprijzen aangepast. Dit maakt dat de 19,4% omzetgroei van de Top 500-bedrijven voor een groot deel het gevolg is van prijsstijgingen. Toch bleef de gemiddelde rendabiliteit van de bedrijven verrassend goed. Dit valt te verklaren door opgebouwde voorraden (door de supply chain crisis kort voordien) waarmee op korte termijn wel goede rendementen behaald werden. Tenminste voor wie over voordelig aangekochte voorraden beschikte… Maar dit was tijdelijk van aard en kan ook de andere richting uitgaan”, aldus de voorzitter. “Ik vind vooral dat deze resultaten aantonen dat de Limburgse ondernemingen goed weten waarmee ze bezig zijn en ik wil hen aansporen om verdere stappen te zetten om hun weerbaarheid te verbeteren voor de onzekere periodes en moeilijke situaties die er nog staan aan te komen.

De Limburgse TOP 500-bedrijven lieten in 2022 een totale omzet van ruim 46 miljard euro optekenen. De omzetstijging in 2022 is omvangrijk (+19,4%). De industrie en de bouwsector zijn de sterkste groeiers met respectievelijk 26% en 23,5%, al hebben de sterk gestegen grondstofprijzen en energieprijzen, naast loonindexatie en de inflatie, zeker een rol gespeeld in deze opvallende omzetgroei. De werkelijke stijging van de afzet (volume) zal op die manier een heel stuk lager liggen dan de (nominale) omzetstijging die we zien. Op Belgisch niveau bedroeg deze reële groei 3,2%, wat ons ook een goed idee geeft over de werkelijke groei in Limburg. Best indrukwekkend voor een jaar als 2022. De dienstensector heeft minder last gehad van gestegen grondstofkosten maar des te meer van gestegen loonkosten. Deze sector laat een omzetgroei optekenen van 10,6%. De omzet van de handelssector groeide met 14,5%.  

Ook met de export gaat het beter en we zien mooie groeicijfers in nominale waarden maar ook in relatie tot de totale omzet (47,9% aandeel). En dat laatste zegt in de context van sterk gestegen prijzen nog het meeste. Het aandeel van de export in de omzet van de Top 500-bedrijven ligt met 47,9% haast 2,6 procentpunten hoger dan in 2021 en ruim 5 procentpunten hoger dan in 2020 (42,6%). De achteruitgang na 2019 lijkt hiermee helemaal ingehaald, al zijn er ongetwijfeld nog opportuniteiten voor verdere groei. Buiten de bouwsector zien alle andere het aandeel van de export in hun totale omzet gemiddeld toenemen, met de industrie als koploper (72% van de totale omzet).

Einde 2022 klokten de Top 500-bedrijven af op een totaal van 113.964 werknemers, wat meer dan een derde is van de totale bezoldigde tewerkstelling in Limburg. De tewerkstelling in de Top 500 is op die manier gestegen met 4,2%, met de bouwsector op kop (+6,1%). De handel zag, net als vorig jaar, als enige sector de tewerkstelling wat teruglopen (-1,9%). Over het algemeen zien we dat bedrijven zijn blijven aanwerven, al toont de arbeidsmarkt uiteraard veel krapte.

De gemiddelde rendabiliteit van de Top 500-bedrijven was in 2022 verrassend goed. Vooral de handel en de industrie hebben de nettowinsten gemiddeld sterk zien toenemen. Het beschikken over voorraden en vaste energiecontracten wanneer de grondstof- en energieprijzen de hoogte in gingen en de verkoopprijzen volgden, heeft duidelijk een rol gespeeld. Heel wat bedrijven hebben hierdoor aanzienlijk betere resultaten kunnen realiseren. Kijken we naar de mediaancijfers voor de nettowinsten, dan stellen we vast dat dit zeker niet voor alle bedrijven het geval is. Voor de dienstensector spreken we over een lichte daling van de nettowinsten.

Globaal kunnen we stellen dat 2022 ons verrast heeft met goede rendementen, gemiddeld gerekend althans. Vele bedrijven hebben een tijdlang erg goede marges kunnen behouden met voorraden en grondstoffen waarover ze reeds beschikten, al is dit zeker niet voor alle bedrijven van toepassing geweest. Qua omzetgroei was er voor heel wat sectoren nog een laatste inhaalbeweging na corona en door uitgestelde verkopen door supply chain issues in 2021. De reële omzetgroei (afzet, volume) is hierdoor best sterk in 2022. Als we het over de marges hebben, lijkt de doorrekening van hogere kosten in de verkoopprijzen in 2022 algemeen vrij goed gelukt, zeker voor de grotere ondernemingen. Maar voor 2023 zijn daar twijfels over, terwijl vele sectoren door automatische indexering nog een erg grote loonsverhoging in het begin van 2023 hebben moeten doorslikken.

In een markt van exploderende prijzen van grondstoffen, energie en personeel slagen onze ondernemers erin om te groeien in omzet, rendabiliteit en jobcreatie. Dit is zeer bemoedigend en toont dat de Limburgse ondernemers de juiste kadans hebben gevonden om door te groeien naar een economische koppositie. De 72 projecten en het investeringsvolume van 200 miljoen euro van ons economisch toekomstplan SALKturbo zorgen voor flankerende acties om die groei nog te versnellen. Via bedrijfsbegeleiding in digitalisering en robotisering, onze campussen in Health, Bouw, Maak en Logistiek, de kandidatuur voor de Einsteintelescoop zorgen we voor een innovatie- en productiviteitsboost. Door te investeren in circulaire economie en in de energietransitie maken we onze economie ook minder afhankelijk van de wispelturige energiemarkt en leveranciersketen. De Limburgse waterstofeconomie, een Europese toonaangevende campus rond emissievrije mobiliteit te Lommel, het benutten van afval- en reststromen voor circulaire producten en Energyville als hotspot voor de energie-transitie passen hierin. Tot slot zorgen we ook via de samenwerking met de Port of Antwerp voor betere verbinding met de buitenlandse markten zodat we de Limburgse exportmotor in een hogere versnelling kunnen laten draaien,” aldus gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.