ma 08 jan

Limburgse bedrijven blikken terug op beter dan verwacht 2023, 1 op 3 verwacht een sterker 2024

Economische evaluatie 2023 door Limburgse bedrijven: beter dan verwacht en 4 op 10 blikken tevreden terug

Inzet van kiesstrijd 2024: verlaging belastingdruk, aanpak loonkosthandicap en verbetering overheidsefficiëntie

Review 2023 en Outlook 2024

  • 2023 was beter jaar dan 2022 voor meer dan 4 op 10 Limburgse bedrijven, beter dan 1 jaar geleden verwacht werd. Voor 1 op 3 was 2023 minder goed.
  • Slechts 1 op 3 verwacht  beter 2024, maar globaal sentiment ligt hoger dan 1 jaar geleden.
  • Dienstensector meest positief, detailhandel meest negatief. Groothandel voelt kentering.
  • 8 op 10 sluiten 2023 met winst af. 4 op 10 zijn gegroeid in personeel. Winstverwachting en aanwervingsambities voor 2024 houden dat elan aan.
  • Bij de pinken blijven staat centraal in bedrijfsfocus 2024: interne organisatie verbeteren, financiële gezondheid bewaren en business model aanpakken als top 3.

Regeringsrapport 2023 en Kiesstrijd 2024

  • Ondernemers blijven uiterst kritisch: vijfde buis op rij voor Vlaams en federaal beleid.
  • Geen enkel domein economisch beleid krijgt voldoende. Hogere appreciatie voor energiebeleid, gebrek aan overheidsefficiëntie opnieuw hekkensluiter. Ook aanpak loonkostenhandicap, betaalbaarheid sociale zekerheid en belastingdruk desastreus volgens Limburgse ondernemers.
  • Duidelijke missie voor nieuwe regeringen: belastingdruk, loonkosthandicap en efficiënte overheid bovenaan prioriteitenlijst.

Iets meer dan 4 op 10 Limburgse bedrijven deden het in 2023 beter dan in 2022. Dat aantal ligt heel wat hoger dan een jaar geleden verwacht werd. Voor 1 op 3 was het voorbije jaar slechter dan 2022. Dat blijkt uit de jaarlijkse Outlookbevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg. 8 op 10 bedrijven hopen het boekjaar 2023 met winst te kunnen afsluiten en bij 4 op 10 groeide het personeelsaantal. Voor 2024 gaat 1 op 3 ondernemers uit van een beter jaar. Ongeveer 3 op 10 verwachten een slechter jaar dan het afgelopen jaar. In vergelijking met 1 jaar geleden ligt het sentiment globaal gezien hoger, al blijven we qua positivisme ver verwijderd van de pre-coronajaren 2015-2019.

Voor 2024 blijven de globale winst- als de personeelsverwachtingen op hetzelfde niveau: 8 op 10 hoopt op winst en 4 op 10 hebben nog aanwervingsambities.

In de dienstensector is het sentiment het meest positief over beide jaren, de detailhandel is daarentegen somber over zowel 2023 als 2024. De groothandel kijkt nog positief achterom, maar ziet voor het komende jaar grote uitdagingen opdoemen – al blijven de winst- en personeelsverwachting voor 2024 hoog in de sector.

Bij de pinken blijven staat centraal in de bedrijfsfocus 2024: de interne organisatie verbeteren, financiële gezondheid bewaren en het business model aanpakken verstevigen hun positie in de top 3. Talent aan boord houden, digitalisering, marketing en marktaandeel vergroten volgen op enige afstand.

Zowel het federale als het Vlaamse beleid worden voor het vijfde jaar op rij gebuisd door de Limburgse ondernemers. In totaal 16 economische beleidsdomeinen worden opnieuw zeer kritisch beoordeeld, waarbij geen enkel domein gemiddeld een voldoende behaalt. Ten opzichte van 2022 zijn er wel enkele lichte stijgers, waarbij vooral het energiebeleid meer appreciatie krijgt.

Het minst tevreden zijn de Limburgse ondernemers opnieuw over (het gebrek aan) overheidsefficiëntie, met maar liefst één op drie ondernemers die de overheid hiervoor met een… 0 op 10 quoteren. Ook voor de aanpak van de loonkostenhandicap, de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de belastingdruk zijn er gemiddeld 1 op 4 ondernemers die een quotering van 0 op 10 geven, tekenend voor het gebrek aan vertrouwen en frustratie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 3 domeinen die het slechtst gequoteerd worden voor ondernemers de inzet van de kiesstrijd in 2024 moeten zijn: de verlaging van de belastingdruk, het wegwerken van de loonkosthandicap en een efficiëntere en kleinere overheid staat bij alle sectoren en grootteklassen hoog in de lijst. Bij de kleinere bedrijven vinden we daarnaast ook een hogere prioriteit voor het sociaal statuut van zelfstandigen en de aanpak van de arbeidsmarktkrapte. Bij de grote bedrijven komen ook een flexibelere arbeidsmarkt en het energiebeleid prominent naar voren. De bouwsector hamert extra hard op een vlot vergunningenbeleid.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Ondanks de economische tegenkantingen en de vele frustraties over - vaak al lang gekende - beleidsmatige onvolkomenheden, is de goesting en de ingebakken gedrevenheid van onze Limburgse ondernemers gelukkig  allerminst gebroken, toont deze ‘Outlook 2024’. Integendeel, ook zonder de soms grote euforie van vroegere jaren, kijken onze ondernemers met meer vertrouwen en sterkere groeiambities dan vorig jaar naar de toekomst. Handen aan de ploeg en voort. Vanuit de wetenschap dat een efficiënte organisatie en gedegen financiële gezondheid van hun bedrijf de basis vormen, houden ze hun strategie en business model tegen het licht om bij te sturen en aan te passen waar nodig. En net dat is ook wat ondernemers van een overheid verwachten, maar waar ze vandaag zo erg op hun honger blijven zitten: een efficiënte overheid die zorgt dat ze financieel fit is om de vele uitdagingen en transformaties van de toekomst aan te gaan en daartoe adequaat en doorgedreven hervormt en bijstuurt. Zodat bedrijven terug voluit kunnen doen waar ze goed in zijn: welvaart creëren voor onze samenleving en welzijn voor onze burgers. Laat (verkiezingsjaar) 2024 de start zijn om daarin eindelijk voor de nodige reset te zorgen!”

Het volledige persbericht kan je hier downloaden.