ma 01 apr.

Limburgs ondernemersvertrouwen op tweespoor. POL april 2024: -7,1

Voorbije kwartaal was slechtste sinds coronacrisis…

  • Kwartaal was nog moeilijker dan verwacht voor Limburgse bedrijven, zwakste sinds januari 2021
  • Negatieve evaluatie uit zich over alle indicatoren, sectoren en grootteklassen heen
  • Lichte verbetering enkel inzake tewerkstelling, bij productiebedrijven en middelgrote KMO’s
  • Desastreus kwartaal voor detailhandel

… maar met de lente ontluikt ook hoop op kentering

  • Vooruitzichten nog niet boven water, maar zetten wel duidelijke stap vooruit
  • Haperende investeringsintenties wel verontrustend
  • Detailhandel veerkrachtig, groothandel weer meest optimistisch, industrie minst
  • Kleinste en grote bedrijven verenigd in zwartgalligheid, rest positief
  • Grote KMO’s van minst naar meest optimistisch in amper een kwartaal

Standpunt VKW Limburg en UNIZO Limburg: “Krachtig beleid start bij de financiële fitheid van de overheid. De alarmen over de overheidsbegroting klinken echter steeds luider. Dringende actie is nodig om de uitgaven weer onder controle te krijgen, te beginnen met het terug in evenwicht brengen van de ontsporende financiering van de sociale zekerheid.”


Bij de start van de lente toont ook het geteisterde ondernemersvertrouwen in Limburg prille tekenen van herstel. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging waarmee VKW Limburg en UNIZO Limburg ieder kwartaal polsen naar het aanvoelen bij de Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken.

Nochtans daalt de POL, zoals steeds een combinatie van terugblik op het voorbije kwartaal en vooruitblik naar het komende kwartaal, voor april 2024 verder tot -7,1, het laagste niveau in vijf kwartalen. Het eerste kwartaal van het jaar blijkt met een evaluatiescore van -11,2 nog een pak moeizamer te zijn verlopen voor de Limburgse bedrijven dan verwacht en is daarmee het zwakste kwartaal in meer dan drie jaar. Maar de vooruitzichten voor het tweede kwartaal zijn met -3,0 wel duidelijk sterker opwaarts gericht. Zeker nog te vroeg om van een positieve wending te spreken, maar de hoop dat de economische activiteit de komende maanden weer de goede richting uit gaat gaan, groeit alvast.

INDICATOREN

Debet aan de vierde achteruitgang op rij van de evaluatie van het afgelopen kwartaal is een tekenwissel bij de indicatoren omzet en investeringen, waarvoor de beoordeling dit keer dus ook een negatief cijfer opleverde, terwijl export en winstmarges nog verder dan voorheen onder nul doken. Alle vijf indicatoren noteerden hierdoor voor Q1 2024 met een min-teken, ondanks dat er voor de evolutie van de tewerkstelling wel een verbetering inzat. Voor het tweede kwartaal van 2024 lijkt het herstel op vlak van tewerkstelling ook door te zetten en willen weer meer bedrijven aanwerven. Ook de evolutie van de omzet kleurt voor Q2 naar verwachting terug positief. Dat is nog niet het geval op vlak van export en zeker niet op vlak van winstmarge, hoewel de prognose ook daar een mooie stijging vertoont. Verontrustend is wel dat de intenties tot investeringen voor het komende kwartaal niét heropleven, maar tegen de tendens in zelfs (licht) verder dalen.

NAAR SECTOR

Een analyse van de POL-cijfers volgens sector leert dat voor het eerst sinds de coronacrisis in elk van de sectoren meer ondernemers het voorbije kwartaal negatief evalueerden dan positief. Ook viel op dat het positivisme dat de bouwsector drie maanden geleden nog tentoonspreidde helemaal gekeerd is. De malaise bij de productiebedrijven blijft hardnekkig, maar enkele lichtpuntjes doen toch hopen op een langzame verbetering. De dienstensector blijft positief vooruitkijken, maar voelde voor het eerst toch ook de impact van de mindere gang van zaken in de andere sectoren, getuige een licht negatieve evaluatie van het voorbije kwartaal. Dat is evenwel niets in vergelijking met de bedrijven uit de detailhandel, waarvoor het voorbije kwartaal desastreus mag worden genoemd. Maar die niettemin een opmerkelijke veerkracht tonen in de vooruitzichten voor het komende kwartaal. Die keren weliswaar nog niet ten positieve zoals in de groothandel, dat na een kleine dip het  stokje van meest optimistische sector weer overneemt van de dienstensector.

NAAR BEDRIJFSGROOTTE

Het eerste kwartaal van 2024 werd door voor elk van de zeven grootteklassen in meer of mindere mate overwegend negatief beoordeeld. Toch zien we duidelijke tegenstellingen, waarbij vooral opvalt dat de extremen elkaar vinden: zowel bij de grote als de kleinste bedrijven gingen de zaken er het afgelopen kwartaal sterk op achteruit en beiden kijken het meest negatief naar het komende kwartaal, met weinig hoop op verbetering. Hoe anders is het beeld echter bij de KMO’s. Ook bij de andere kleine bedrijven (5 tot 19 werknemers) ging het moeizamer in Q1 2024, terwijl de middelgrote bedrijven (20-99 werknemers) de zaken wel reeds duidelijk ten goede zagen keren, met weliswaar nog een nipt negatief evaluatiecijfer. Maar uitkijkend naar het komende kwartaal schuiven alle grootteklassen tussen 5 en 99 werknemers een positieve prognose naar voor en is er dus een overschot aan ondernemers die optimistisch naar de toekomst kijken. De ommekeer bij de grote KMO’s van meest negatieve grootteklasse naar meest optimistische in amper één kwartaal springt daarbij erg in het oog.

Ruben Lemmens en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurders VKW en UNIZO Limburg:

“Deze POL geeft aan dat het voor onze Limburgse bedrijven, ondanks de enorme inzet van onze ondernemers en hun medewerkers, vaak vechten tegen de bierkaai blijft. Dat het voorbije kwartaal als het minst goede in drie jaar wordt geëvalueerd, bevestigt dat we - ondanks de lichtpuntjes en wisselende tekenen van herstel -  nu al een tijd eerder stappen achteruit dan vooruit zetten qua slagkracht van onze bedrijven. Dringend tijd dus om dit daadkrachtig aan te pakken en terug ruimte te geven aan de ambitie van onze bedrijven via lagere kosten, een sterkere internationale concurrentiekracht, een uitgesproken industriebeleid, eenvoudigere regels, meer rechtszekerheid en minder in plaats steeds maar meer administratie en rapportering.”

Het volledige persbericht kan je hier downloaden.