do 04 jan

Limburgs ondernemersvertrouwen kachelt achteruit. POL januari 2024: -6,7

Teleurstellend laatste kwartaal…

  • Q4 krijgt slechtste evaluatiescore van alle kwartalen in 2023 mee
  • Voor het eerst in bijna drie jaar rapporteren Limburgse bedrijven dalende tewerkstelling
  • Malaise bij de productiebedrijven versterkt nog
  • Kmo’s voelen vandaag de grootste klappen
  • Dienstenbedrijven en ook bouw sterkhouders

…en nog geen verbetering in het vooruitzicht voor start 2024

  • Verwachte negatieve evolutie omzet en investeringen zorgwekkend
  • Aanwervingsintenties wel terug overeind voor Q1
  • Detailhandel meest zwartgallig over jaarstart, groothandel ziet wolken samenpakken
  • Licht positivisme houdt alleen stand bij grootste bedrijven, diensten en bouw

VKW Limburg en UNIZO Limburg: “Stop met onszelf in de voet te schieten. Foute indexberekening die nog sneller tot hogere lonen dan buitenlandse concurrenten leidt, moet onmiddellijk rechtgezet.”

Bij de start van het nieuwe jaar 2024 toont het ondernemersvertrouwen in Limburg weinig tekenen van herstel. Dat blijkt uit de Polsslag Ondernemend Limburg (POL), de bevraging waarmee VKW Limburg en UNIZO Limburg ieder kwartaal polsen naar het aanvoelen bij de Limburgse ondernemers over de economische gang van zaken. Integendeel, na de lichte stijging in oktober, kachelt het sentiment bij de Limburgse ondernemers opnieuw achteruit tot het laagste niveau in vier kwartalen met een daling van de POL voor januari tot -6,7. De gestelde hoop van een verbetering in het vierde kwartaal kwam er met een evaluatiecijfer van -6,2 niet en de prognosetrend voor het eerste kwart van 2024 is met -7,2 zelfs (licht) verder neerwaarts gericht. Wat erop duidt dat de Limburgse bedrijven de komende maanden nog geen echt positieve wending voor de Limburgse economie zien.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Ondanks de grote veerkracht en doorgedreven inzet van onze ondernemers en bedrijven, slagen we er na de schok van de energie- en daaruit volgende inflatiecrisis in 2022, maar niet in om uit echt uit het dal te kruipen. Voor het eerst zien we bij de POL al een jaar lang geen echte tendens, maar blijven we steken op een relatief laag en negatief niveau. Zoals bij de Processie van Echternach: telkens het wat beter gaat volgt weer een terugslag, waardoor het afgelopen kwartaal zelfs het minst goede was van het hele jaar 2023. Tegelijk zien we dat traditionele koptrekkers als middelgrote KMO’s, productiebedrijven en zelfs de groothandel het moelijker heeft, zonder veel uitzicht op verbetering. Bovendien geven bedrijven aan nog eerder te knippen in hun investeringen dan in personeel. Vraag die zich hierbij stelt is hoe lang dit  houdbaar is voor de sterkhouders van vandaag, de dienstensector en de bouw, met elk ook hun eigen uitdagingen. Dat we zo lang op een relatief laag niveau blijven hangen, duidt er vooral op dat er echt wel iets fundamenteel fout zit met onze concurrentiekracht.”

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Dringende actie is nodig. Heel wat recepten voor een fundamentele wake-up call van onze concurrentiekracht zijn nochtans gekend. Op Europees vlak kan het pas gestarte voorzitterschap van ons land hopelijk een basis leggen om te komen tot een concurrentieel beleid. We pleiten alvast voor een competitiviteitstest die consequent de impact van nieuwe Europese wetgeving inschat – zeker qua rapporteringsverplichtingen. In eigen land hopen we dat de realiteit van de verkiezingen niet zal leiden tot nog meer standstill dan anders. Een cruciale wens die ook al jaren op onze beider nieuwjaarsbrief staat, is een hervorming van de automatische loonindexering En daarvoor moeten we niet langer wachten tot morgen met wat we vandaag kunnen doen.”

Ruben en Bart: “Zou het niet,  zowel voor het klimaat als voor onze economie, duurzamer zijn om alle fossiele brandstoffen te weren uit de indexberekening. Dit heeft een matigend effect op de loonontwikkeling tijdens een energieschok en spoort bovendien volledig met het beleid om het verbruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. Sowieso pleiten we er voor om de methodologie van het opmeten van energie-inflatie accurater te maken. En dit door rekening te houden met bestaande elektriciteitscontracten en dus niet alleen met de nieuwe contracten zoals tot nog toe het geval is. Want die serieuze weeffout leidde tot een grote overschatting die er blijvend toe leidt dat onze bedrijven nóg een stuk sneller hogere lonen moeten betalen dan hun buitenlandse concurrenten dan door het effect van de automatische loonindexering sowieso al het geval is. Laten we stoppen met onszelf in de voet te schieten. Zoiets kan en moet onmiddellijk rechtgezet worden.”

Het volledige persbericht kan je hier downloaden.