ma 19 jun.

Aanwervingsintenties van kmo's op hoogste peil sinds maanden. Driekwart vreest vacatures wel moeilijk in te vullen.

Het laatste anderhalf jaar keken Belgische kmo’s niet zo positief naar de economische toekomst als vandaag. Ruim een derde ziet de komende maanden rooskleurig in en de helft van de kmo’s wil extra personeel aanwerven. Over het invullen van de vacatures, zijn de kmo’s echter realistisch: driekwart vreest dat de arbeidskrapte ervoor zal zorgen dat ze niet alle vacatures ingevuld krijgen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse kmo werkbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta en werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg.

Positieve economische vooruitzichten

De Belgische kmo’s keken in geen anderhalf jaar zo optimistisch naar de economie als nu. Nationaal ziet één op de 3 (34%) de komende maanden zonder meer positief tegemoet, in Limburg zelfs 37%. Eind vorig jaar ging dat nog over respectievelijk 25% en 18%. De kmo’s die aankijken tegen een negatieve economische evolutie vormen een kleine minderheid: 12% en 13% in Limburg. In november 2022 zag nog zo’n 20% van de Belgische kmo’s de toekomst van hun onderneming niet echt rooskleurig in. ​


Figuur 1: economische vooruitzichten kmo’s, nationaal en Limburg, kmo werkbarometer Acerta, ETION & VKW Limburg, editie mei 2023

 

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “In Limburg is het positieve perspectief dus nog iets uitgesprokener dan algemeen in ons land. Kmo’s die eind vorig jaar nog afwachtend-neutraal waren, durven zich nu positief uit te spreken. Kmo’s hadden het, onder meer door de zware loonindexeringen, niet onder markt de voorbije twee jaar, maar durven weer vooruitkijken. Waarbij ze wel geconfronteerd worden met de erg krappe arbeidsmarkt. Terug van nooit weggeweest, maar voor kmo’s misschien nog wel des te uitdagender. Eerder onderzoek leerde ons dat de helft van de Limburgse bedrijven investeringen uitstellen of zelfs helemaal schrappen omdat ze vrezen er niet de nodige medewerkers voor te vinden. Dat kost ons in een kmo-land als het onze heel wat investeringen en welvaart. We blijven daarom aandringen op veel soepelere arbeidsregels en duidelijke activeringsmaatregelen die werken véél sterker belonen dan niet-werken.

Helft wil aanwerven

Een gevolg van die positieve toekomstperspectieven: maar liefst de helft van de kleine en middelgrote bedrijven in ons land wil extra personeel aannemen in de komende zes maanden, met een contract van onbepaalde duur als aanbod. Daarmee staan de aanwervingsintenties op het hoogste peil in maanden. In november vorig jaar voorspelde nog maar 40% een personeelsgroei. Het aandeel bedrijfsleiders dat verwacht NIET te zullen aanwerven is het laagste percentage in meer dan 2 jaar.

Figuur 2: aanwervingsintenties kmo’s, nationaal en Limburg, kmo werkbarometer Acerta, ETION & VKW Limburg, editie mei 2023

 

Hannelore Van Meldert, experte talentontwikkeling van Acerta Consult: “Om de netto groei in personeel waar te maken, zullen kmo’s op retentie moeten inzetten. Bedrijven willen natuurlijk niet alleen de juiste mensen aantrekken, ze willen uiteraard ook vermijden dat werknemers snel weer vertrekken. Investeren in retentie loont dubbel zo hard wanneer het aanbod van talent in verhouding tot de vraag krap blijft. En om de beste talenten te behouden, zal niet alleen het aangeboden loon, maar zullen ook de loopbaanmogelijkheden binnen de organisatie belangrijk zijn.” ​

Kmo’s wel beducht voor aanhoudende arbeidskrapte

De arbeidskrapte dreigt bij veel kmo’s wel stokken in de wielen te steken tijdens het rekruteringsproces. ​ 45% van de Belgische kmo’s verwacht dat het moeilijk wordt om het extra personeel dat ze zullen nodig hebben ook effectief te vinden, 32% – 29% in Limburg – zegt dat die uitdaging zelfs ‘heel moeilijk’ wordt. Het maakt dat alles samen driekwart van de kmo’s beducht is voor de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Over de cijfers

De gegevens zijn het resultaat van de kmo-barometer die Acerta tweemaal per jaar in samenwerking met de werkgeversorganisaties ETION en VKW Limburg organiseert onder kmo-werkgevers (minder dan 100 werknemers). Aan deze editie van mei 2023 namen 527 respondenten-kmo’s deel.