ma 27 mei

Eén stem voor Limburg: Limburgse werkgeversorganisaties lanceren gezamenlijke politieke campagne

De werkgeversorganisaties VKW Limburg, UNIZO Limburg en VOKA – Kamer van Koophandel Limburg lanceren naar aanleiding van de verkiezingen op 9 juni de gezamenlijke campagne ‘één stem voor Limburg’. Met deze campagne leggen de drie organisaties naar aanleiding van de komende verkiezingen een aantal gezamenlijke ondernemersprioriteiten op tafel voor de (Limburgse) politici. En vragen ze vooral om in Limburgse dossiers als één stem te spreken, zoals ze zelf ook tonen met dit initiatief. Om de symboliek van de oproep kracht bij te zetten vond de lancering plaats in de ambtswoning van de gouverneur. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder VOKA – KvK Limburg: “Iedere organisatie en belangengroep – zowel wij als werkgeversorganisaties als politieke partijen – heeft een eigen bestaansreden, achterban, inzichten en prioriteiten. In functie van ondernemerschap, socio-economische groei, welvaart én Limburg is het echter belangrijk om samen te werken en met één stem te spreken.

De campagne ’één stem voor Limburg’ is opgebouwd rond 3 filmpjes waarin gedelegeerd bestuurders Ruben Lemmens, Johann Leten en Bart Lodewyckx voor 3 economische uitdagingen een aantal gezamenlijke oplossingen naar voren schuiven: iedereen aan het werk, kansen voor ondernemen en ruimte voor ondernemen.

Het leidmotief in de campagne is de samenwerking voor de Toekomstregio Limburg, waarvoor  de drie werkgeversorganisaties eensgezind volgende oplossingen naar voren schuiven:

  • Met twee miljard aan investeringen kan de Einsteintelescoop Limburg een stevige innovatieboost geven. Een belangrijke stap in de ontwikkeling als kennisregio, een kans voor vele bedrijven, maar ook een sterke impuls voor jongeren om te kiezen voor STEM-opleidingen.
  • Laten we ook volop verder investeren in onderzoek en ontwikkeling. Met de uitbouw van de Limburgse incubatorennetwerken en kenniscampussen rond energie, slimme maak, digitalisering en bouw zijn we op de goede weg om van om van Limburg een innovatieve pioniersregio te maken. Neem hieraan gekoppelde opleidingen in het studiegebied burgerlijk ingenieur voor de UHasselt op in het regeerakkoord om hieraan een extra boost te geven.
  • Het Limburgs provinciebestuur neemt al jaren een unieke rol op. Een rol die zorgt voor krachtenbundeling en schaalvergroting, zodat we virtueel één grote stad zijn. Voor een geslaagde socio-economische ontwikkeling blijft een provinciaal beleidsniveau noodzakelijk, met de nodige ambitie en resultaatgerichte werking. Ook LRM en LSM zijn en blijven belangrijke hefbomen in onze provincie.

Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: Limburg heeft een traditie van samenwerken. Tussen politieke én sociale partners. Vaak vanuit economische tegenslag, maar altijd met een blik op de toekomst. De inhaalbeweging is in volle gang. Laten we nú de krachten bundelen om die om te zetten in strategische voorsprong. Erop en erover!”

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: “Met onze campagne vragen we aan Limburgse politici om in Limburgse dossiers als één stem te spreken. Zoals wij nu zelf ook doen door een aantal gezamenlijke ondernemersprioriteiten op tafel te leggen. We vragen aan onze politici uiteraard ook om dé stem van Limburg, haar burgers en haar ondernemers te vertegenwoordigen als ze verkozen worden.


In de drie campagnevideo’s komen volgende uitdagingen aan bod:

1. Iedereen aan het werk

De arbeidsmarktkrapte is een blijver. Zelfs bij economische tegenwind staan sectoren onder druk omdat vacatures niet ingevuld raken en bedrijven zelfs opdrachten moeten weigeren. Maar tegelijk zien ze zoveel nuttige handen en knappe koppen van Limburgers die vandaag niét actief zijn op de arbeidsmarkt. Hoog tijd om iederéén aan de slag te krijgen.

Bekijk de video hier.

2. Kansen voor ondernemen

Ondernemers creëren jobs kansen en welvaart voor iedereen. Door te ondernemen brengen ze mensen samen, zetten ze mensen in beweging, doen ze mensen groeien. Zo stuwen we samen vernieuwing, verbetering en vooruitgang voor iedereen.

Bekijk de video hier.

3. Ruimte voor ondernemen

Ondernemen is cruciaal voor de verdere economische ontwikkeling van Limburg. En dat begint met ruimte. Ruimte om te kunnen en mogen ondernemen. Fysieke ruimte, goed gelegen en bereikbaar én een vlotte vergunningverlening zijn cruciaal.

Deze uitdagingen overstijgen onze provincie en zijn uiteraard geen puur Limburgse problemen. Maar we vinden het wel essentieel dat Limburgse politici deze uitdagingen meenemen om in de volgende legislatuur aan oplossingen te werken. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, waar ze ook gevestigd zijn in ons land – van Ophoven tot De Panne. 

Naast de Limburgse politici en politieke kandidaten beschouwen de werkgeversorganisaties ook de Limburgse ondernemers zelf en de Limburgse media als doelgroep voor deze campagne. Op die manier worden een aantal gezamenlijke prioriteiten scherp gesteld, om samen voor te gaan.

Bekijk de video hier.