ma 22 apr.

Een externe raad van advies: een belangrijke stap richting professionalisering van jouw familiebedrijf

Het beeld van een raad van bestuur als een 'old boys school club', is een stereotype dat in veel gevallen niet meer van deze tijd is. Mits juist samengesteld en effectief georganiseerd, is een raad van advies een cruciaal instrument om jouw organisatie te laten groeien en professionaliseren. En het hoeft niet altijd een raad van advies te zijn, het kan zeker ook een raad van bestuur zijn aangevuld met onafhankelijke bestuurders.

Instrument voor groei

In het moderne bedrijfsleven is de raad van advies niet enkel voor de grote corporaties, maar juist ook van grote waarde voor kleinere, familiebedrijven. Een bedrijfsleider die succesvol is geworden door hard werken, komt vaak op een punt waar het belangrijk wordt om afstand te nemen van de dagelijkse operaties en een langetermijnstrategie te ontwikkelen. Een externe raad van advies kan hierin krachtig adviseren en zo een grote toegevoegde waarde bieden.

Klankbord

Een goed samengestelde raad van advies dient als een essentieel klankbord voor de ondernemer. Het moet een omgeving zijn waar open en zelfs harde gesprekken kunnen plaatsvinden, aangevuld met de expertise en ervaring van de adviseurs. Deze adviseurs zijn idealiter complementair aan het bestaande managementteam en sluiten aan bij de strategische behoeften van het bedrijf.

Een veelvoorkomende valkuil is de vermenging van rollen binnen een traditionele raad van bestuur, waarbij leden tevens aandeelhouders of actieve managers binnen het bedrijf zijn. Dit kan de objectiviteit beperken. Het inzetten van onafhankelijke adviseurs die niet betrokken zijn bij de dagelijkse leiding van het bedrijf, kan helpen om deze valkuil te vermijden en zorgt dat de raad zich kan focussen op het grotere plaatje in plaats van op operationele details.

De voorzitter speelt een cruciale rol in de raad van advies. Hij of zij fungeert als de schakel tussen de raad, het operationele management en eventuele aandeelhouders. De voorzitter stelt de agenda op en zorgt voor een efficiënte voortgang van de vergaderingen, die idealiter meerdere keren per jaar plaatsvinden om zowel de langetermijnstrategie als de voortgang en de financiële cijfers te bespreken.

Succesvolle kruisbestuiving

Een raad van advies is alleen effectief als het management de raad niet ziet als een bedreiging maar als een waardevolle toevoeging. Dit vereist transparantie en een open samenwerking. De financiële vergoedingen voor raadsleden zijn wettelijk geregeld en afhankelijk van de grootte van de organisatie, wat een raad van advies betaalbaar maakt voor elke onderneming.

Het installeren van een externe raad van advies is een belangrijke stap voor elke kmo die streeft naar verdere professionalisering. Het brengt niet alleen waardevolle inzichten en ervaringen van buiten het familiebedrijf, maar creëert ook een omgeving waarin strategische discussies en besluitvorming kunnen floreren, essentieel voor langdurig succes en innovatie.

Advies of begeleiding? Ontdek ons expertisecentrum.

Ons Expertisecentrum Familiebedrijven begeleidt jouw familiebedrijf tijdens de typische scharniermomenten. Wij staan garant voor de juiste coaching en begeleiding van alle betrokken partijen.

Klik hier voor meer info.