di 20 okt

Platform ‘Aanbestedingen in Limburg’ slaat brug tussen ondernemers en overheden

De provincie Limburg lanceert in samenwerking met UNIZO Limburg en VKW Limburg het platform aanbestedingeninlimburg.be. De initiatiefnemers willen hierdoor de omzet en het groeipotentieel van Limburgse kmo’s extra stimuleren.

Jaarlijks plaatst de overheid voor miljarden euro’s aan overheidsopdrachten en -bestellingen. Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Die overheidsbestellingen hebben een belangrijk aandeel in de binnenlandse markt. Toch moeten we vaststellen dat de wereld van de overheidsopdrachten voor vele kmo’s totaal onbekend is. Hierdoor missen de Limburgse bedrijven heel wat kansen voor inkomsten en omzet.”

Als we kijken naar alle overheidsaanbestedingen in België in 2019, dan kwam slechts bij 34% van alle aanbestedingen een kmo als winnaar uit de bus, terwijl het Europese streefdoel 45% bedraagt. Er is dus nog een grote groeimarge in ons land. Het platform verbindt aanbesteders en kmo’s zodat het percentage van kmo’s dat aanbestedingen binnenhaalt zal stijgen.

Aanbesteders en ondernemers vinden elkaar niet

Waar knelt dan het schoentje? “Wel, volgens de Europese Commissie zouden een aantal zaken kmo’s verhinderen om deel te nemen aan aanbestedingen. Denk maar aan de bureaucratische rompslomp, te weinig info en vertrouwdheid met overheidsopdrachten en soms ook vooroordelen of te weinig openheid voor nieuwe kandidaat-leveranciers van aanbestedende instanties.”, licht Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg toe.

Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg vult aan: “Het is inderdaad een pijnpunt dat aanbestedingen zo weinig bij lokale ondernemingen terecht komen. Dit terwijl overheidsopdrachten een belangrijke hefboom kunnen zijn voor de lokale economie, zeker in tijden van crisis. Overheid en aanbesteders vinden nog te moeilijk de weg naar elkaar. Dat willen wij veranderen.”

Het grootste verbeterpunt is duidelijkheid. Het platform zal openbare aanbesteders beter toelaten om juiste en duidelijke informatie over hun inkoopactiviteiten en gunningsvoorwaarden te verstrekken. “Maar liefst 31% van de overheidsopdrachten worden als onvoldoende duidelijk beschouwd, terwijl het Europese streefdoel 3% is. Dit is tegelijk een mogelijke verklaring waarom er bij een kwart van de aanbestedingen in ons land vorig jaar maar één bedrijf heeft meegedongen. Met dit platform nemen we alvast het voortouw om hier verbetering in te brengen en aanbestedende overheden ook op een makkelijke manier met meer kandidaat-leveranciers in contact te brengen. In vergelijking met onze buurlanden nemen Belgische kmo’s bovendien minder vaak deel aan openbare aanbestedingen. De oplossing voor al die problemen? Eenvoudigere administratie, een gecentraliseerde en publiek toegankelijke databank, sensibilisering, snellere gunningsprocedures en een verkorte uitbetalingstermijn”, somt Bart Lodewyckx op.

Een scherpe prijs voor investeringen en bestellingen

Daarom besloten de Provincie Limburg, UNIZO Limburg en VKW Limburg de krachten te bundelen en een oplossing aan te reiken. “Met het platform ‘Aanbestedingen in Limburg’ richten we ons zowel tot de aanbesteders als ondernemers. Op het platform kunnen alle Limburgse ondernemers zich gratis registreren. Aanbesteders kunnen op het platform overheidsopdrachten met een beperkte offertevraag bekend maken. Op die manier maken we een brug tussen aanbesteders en ondernemers. Het platform is voor beide partijen gebruiksvriendelijk, toegankelijk en overzichtelijk en creëert een win-win. Het biedt ondernemers kansen om extra omzet te realiseren en overheden krijgen mogelijk een scherpere prijs voor hun investeringen of bestellingen.”, vertelt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. “Het platform past in de economische relance na de coronacrisis. De financiële crisis in 2008 wees uit dat overheidsopdrachten een efficiënt strategisch middel zijn voor de binnenlandse economie.”

Ook VKW Limburg is zeer tevreden over het platform. “Wij zijn verheugd om aan dit project mee te werken. Het is inderdaad zo dat de dag van vandaag overheidsaanbestedingen zeker niet altijd belanden waar ze het beste zouden belanden, ook als we kijken naar onze Limburgse economie. Via dit platform willen wij bovenal een gelijk speelveld creëren. Zodat al onze bedrijven gelijk aan de start komen en meer kansen krijgen om mee te dingen naar interessante opdrachten.”, besluit Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg.