De coronacrisis versnelde de zoektocht naar een multifunctionele, aantrekkelijke en vooral duurzamere werkomgeving waarin de wendbare organisatie zich optimaal kan ontplooien. De vaste werkplek per persoon verdwijnt stilaan, ten voordele van projectmatig werken en flexibiliteit. 

Kantoren bieden veel meer variatie. Naast de klassieke vergaderzalen zorgen gezellige overleglounges, stand-up meeting rooms, brainstormruimtes, conference rooms om op afstand te vergaderen en koffiezones voor een uitdagende interactieomgeving.

De werkplek wordt een aantrekkelijk uithangbord voor de organisatie, een hub gericht op het ontmoeten van collega’s, partners en klanten. Concentratiewerk en dossierwerk kunnen voornamelijk thuis gebeuren en dat impliceert dat er minder vierkante meters nodig zijn. Door de dalende nood aan kantooroppervlakte komt er geld vrij. Geld om te investeren in optimale voorzieningen om op afstand samen te werken. Genoeg stof om samen te bespreken en na te denken over de toekomst aan de hand van concrete voorbeelden.

Doelstellingen

In dit seminarie krijg je antwoorden op vragen als:

  • Hoe bepalen we onze toekomstige werkpleknoden?
  • Hoe kunnen we onze werkomgeving future-proof inrichten? (Hybride werken!)
  • Hoe kunnen we medewerkers begeleiden bij dit proces?

Je gaat naar huis met meer bagage en concrete voorbeelden voor de werkplek van de toekomst.

Bestemd voor

Facility managers, hr-mensen en C-levels die de opdracht kregen om hun huidige werkomgeving te herbekijken. Maar elke professional met verantwoordelijkheden op het vlak van facility management is van harte welkom op deze opleiding.